1 Electron Volt to Calories (1 eV to cal)

Convert 1 Electron Volt to Calories (eV to cal) with our conversion calculator and conversion tables. To convert 1 eV to cal use direct conversion formula below.
1 eV = 3.8213518032004E-20 cal.
You also can convert 1 Electron Volt to other Energy (popular) units.

1 ELECTRON VOLT

=

3.8213518032004E-20 CALORIES

Direct conversion formula: 1 Electron Volt * 2.616875E+19 = 1 Calories

Opposite conversion: 1 Calories to Electron Volt

Check out conversion of 1 eV to most popular energy units:

1 eV to Joules
1 eV to Foot-Pound
1 eV to Inch-Pound
1 eV to BTU
1 eV to Erg

Conversion table: Electron Volt to Calories

ELECTRON VOLT   CALORIES
1 = 3.8213518032004E-20
2 = 7.6427036064008E-20
3 = 1.1464055409601E-19
4 = 1.5285407212802E-19
5 = 1.9106759016002E-19
7 = 2.6749462622403E-19
8 = 3.0570814425603E-19
9 = 3.4392166228803E-19
10 = 3.8213518032004E-19
CALORIES   ELECTRON VOLT
1 = 2.616875E+19
2 = 5.23375E+19
3 = 7.850625E+19
4 = 1.04675E+20
5 = 1.3084375E+20
7 = 1.8318125E+20
8 = 2.0935E+20
9 = 2.3551875E+20
10 = 2.616875E+20

Nearest numbers for 1 Electron Volt

ELECTRON VOLT   CALORIES
1.24 eV = 4.7384762359685E-20 cal
1.5 eV = 5.7320277048006E-20 cal
1.54 eV = 5.8848817769286E-20 cal
1.67 eV = 6.3816575113446E-20 cal
1.75 eV = 6.6873656556007E-20 cal
2.3 eV = 8.7891091473609E-20 cal
3.16 eV = 1.2075471698113E-19 cal
3.36 eV = 1.2839742058753E-19 cal
4.52 eV = 1.7272510150466E-19 cal
4.56 eV = 1.7425364222594E-19 cal
4.64 eV = 1.773107236685E-19 cal
5.01 eV = 1.9144972534034E-19 cal
5.12 eV = 1.9565321232386E-19 cal
6.06 eV = 2.3157391927394E-19 cal
9 eV = 3.4392166228803E-19 cal
9.14 eV = 3.4927155481251E-19 cal
12.22 eV = 4.6696919035109E-19 cal
12.3 eV = 4.7002627179365E-19 cal
13.06 eV = 4.9906854549797E-19 cal
13.6 eV = 5.1970384523525E-19 cal

Latest conversions Electron Volt to Calories

ELECTRON VOLT   CALORIES
1.75 eV = 6.6873656556007E-20 cal
4.56 eV = 1.7425364222594E-19 cal
140027 eV = 5.3509242894674E-15 cal
511000 eV = 1.9527107714354E-14 cal
6.06 eV = 2.3157391927394E-19 cal
800000 eV = 3.0570814425603E-14 cal
156378 eV = 5.9757535228087E-15 cal
100900 eV = 3.8557439694292E-15 cal
7781 eV = 2.9733938380702E-16 cal
186000 eV = 7.1077143539527E-15 cal
121813 eV = 4.6549032720325E-15 cal
50320 eV = 1.9229042273704E-15 cal
133194 eV = 5.0898113207547E-15 cal
258.57 eV = 9.8808693575352E-18 cal
78400 eV = 2.9959398137091E-15 cal
7060 eV = 2.6978743730595E-16 cal
186586 eV = 7.1301074755195E-15 cal
200328 eV = 7.6552376403153E-15 cal
4232 eV = 1.6171960831144E-16 cal
309 eV = 1.1807977071889E-17 cal
9 eV = 3.4392166228803E-19 cal
36769 eV = 1.4050728445187E-15 cal
5.01 eV = 1.9144972534034E-19 cal
103740000000 eV = 3.9642703606401E-9 cal
223 eV = 8.5216145211369E-18 cal
62716 eV = 2.3965989968952E-15 cal
380000 eV = 1.4521136852161E-14 cal
61281 eV = 2.3417625985192E-15 cal
103582 eV = 3.958232624791E-15 cal
197.3 eV = 7.5395271077144E-18 cal
10791 eV = 4.1236207308335E-16 cal
97755 eV = 3.7355624552185E-15 cal
1242 eV = 4.7461189395749E-17 cal
255000 eV = 9.744447098161E-15 cal
185927 eV = 7.1049247671364E-15 cal
141765 eV = 5.417339383807E-15 cal
125578 eV = 4.798777167423E-15 cal
79842 eV = 3.0510437067112E-15 cal
24525 eV = 9.3718652973489E-16 cal
147827 eV = 5.648989730117E-15 cal
7200 eV = 2.7513732983043E-16 cal
80965 eV = 3.0939574874612E-15 cal
20016 eV = 7.6488177692859E-16 cal
11327 eV = 4.3284451874851E-16 cal
12184 eV = 4.6559350370193E-16 cal
122208 eV = 4.6699976116551E-15 cal
120040 eV = 4.5871507045617E-15 cal
145927 eV = 5.5763840458562E-15 cal
186500 eV = 7.1268211129687E-15 cal
204356 eV = 7.8091616909482E-15 cal
35173 eV = 1.3440840697397E-15 cal
80618 eV = 3.0806973967041E-15 cal
17000 eV = 6.4962980654406E-16 cal
4840 eV = 1.849534272749E-16 cal
106871 eV = 4.0839168855983E-15 cal
37120 eV = 1.418485789348E-15 cal
20102 eV = 7.6816813947934E-16 cal
97650 eV = 3.7315500358252E-15 cal
67036 eV = 2.5616813947934E-15 cal
247030 eV = 9.4398853594459E-15 cal
149827 eV = 5.725416766181E-15 cal
98700 eV = 3.7716742297588E-15 cal
157278 eV = 6.0101456890375E-15 cal
70184 eV = 2.6819775495582E-15 cal
4160 eV = 1.5896823501314E-16 cal
16955 eV = 6.4791019823262E-16 cal
196229 eV = 7.4986004299021E-15 cal
109000 eV = 4.1652734654884E-15 cal
8439 eV = 3.2248387867208E-16 cal
61308 eV = 2.3427943635061E-15 cal
154210 eV = 5.8929066157153E-15 cal
69936 eV = 2.6725005970862E-15 cal
144168 eV = 5.5091664676379E-15 cal
122168 eV = 4.6684690709338E-15 cal
12.22 eV = 4.6696919035109E-19 cal
2300 eV = 8.7891091473609E-17 cal
97000 eV = 3.7067112491044E-15 cal
1249 eV = 4.7728684021973E-17 cal
114665 eV = 4.3817530451397E-15 cal
133231 eV = 5.0912252209219E-15 cal
900 eV = 3.4392166228803E-17 cal
850 eV = 3.2481490327203E-17 cal
21.21 eV = 8.105087174588E-19 cal
48587 eV = 1.856680200621E-15 cal
144.7 eV = 5.529496059231E-18 cal
154336 eV = 5.8977215189873E-15 cal
4850 eV = 1.8533556245522E-16 cal
134278 eV = 5.1312347743014E-15 cal
3460 eV = 1.3221877239073E-16 cal
134149 eV = 5.1263052304753E-15 cal
90627 eV = 3.4631764986864E-15 cal
123130 eV = 4.7052304752806E-15 cal
543 eV = 2.0749940291378E-17 cal
104400 eV = 3.9894912825412E-15 cal
20473 eV = 7.8234535466921E-16 cal
8626 eV = 3.2962980654406E-16 cal
340.52 eV = 1.3012467160258E-17 cal
20015 eV = 7.6484356341056E-16 cal
347100 eV = 1.3263912108909E-14 cal
20349 eV = 7.7760687843325E-16 cal