1 Electron Volt to Calories (1 eV to cal)

Convert 1 Electron Volt to Calories (eV to cal) with our conversion calculator and conversion tables. To convert 1 eV to cal use direct conversion formula below.
1 eV = 3.8213518032004E-20 cal.
You also can convert 1 Electron Volt to other Energy (popular) units.

1 ELECTRON VOLT

=

3.8213518032004E-20 CALORIES

Direct conversion formula: 1 Electron Volt * 2.616875E+19 = 1 Calories

Opposite conversion: 1 Calories to Electron Volt

Check out conversion of 1 eV to most popular energy units:

1 eV to Joules
1 eV to Foot-Pound
1 eV to Inch-Pound
1 eV to BTU
1 eV to Erg

Conversion table: Electron Volt to Calories

ELECTRON VOLT   CALORIES
1 = 3.8213518032004E-20
2 = 7.6427036064008E-20
3 = 1.1464055409601E-19
4 = 1.5285407212802E-19
5 = 1.9106759016002E-19
7 = 2.6749462622403E-19
8 = 3.0570814425603E-19
9 = 3.4392166228803E-19
10 = 3.8213518032004E-19
CALORIES   ELECTRON VOLT
1 = 2.616875E+19
2 = 5.23375E+19
3 = 7.850625E+19
4 = 1.04675E+20
5 = 1.3084375E+20
7 = 1.8318125E+20
8 = 2.0935E+20
9 = 2.3551875E+20
10 = 2.616875E+20

Nearest numbers for 1 Electron Volt

ELECTRON VOLT   CALORIES
1.24 eV = 4.7384762359685E-20 cal
1.5 eV = 5.7320277048006E-20 cal
1.54 eV = 5.8848817769286E-20 cal
1.67 eV = 6.3816575113446E-20 cal
1.75 eV = 6.6873656556007E-20 cal
2.3 eV = 8.7891091473609E-20 cal
3.16 eV = 1.2075471698113E-19 cal
3.36 eV = 1.2839742058753E-19 cal
4.52 eV = 1.7272510150466E-19 cal
4.56 eV = 1.7425364222594E-19 cal
4.64 eV = 1.773107236685E-19 cal
5.01 eV = 1.9144972534034E-19 cal
5.12 eV = 1.9565321232386E-19 cal
6.06 eV = 2.3157391927394E-19 cal
9 eV = 3.4392166228803E-19 cal
9.14 eV = 3.4927155481251E-19 cal
12.22 eV = 4.6696919035109E-19 cal
12.3 eV = 4.7002627179365E-19 cal
13.06 eV = 4.9906854549797E-19 cal
13.6 eV = 5.1970384523525E-19 cal

Latest conversions Electron Volt to Calories

ELECTRON VOLT   CALORIES
20015 eV = 7.6484356341056E-16 cal
347100 eV = 1.3263912108909E-14 cal
36769 eV = 1.4050728445187E-15 cal
195000 eV = 7.4516360162407E-15 cal
62716 eV = 2.3965989968952E-15 cal
150706 eV = 5.7590064485312E-15 cal
12.22 eV = 4.6696919035109E-19 cal
35125 eV = 1.3422498208741E-15 cal
121813 eV = 4.6549032720325E-15 cal
2300 eV = 8.7891091473609E-17 cal
4840 eV = 1.849534272749E-16 cal
185927 eV = 7.1049247671364E-15 cal
267 eV = 1.0203009314545E-17 cal
162.06 eV = 6.1928827322665E-18 cal
186000 eV = 7.1077143539527E-15 cal
104400 eV = 3.9894912825412E-15 cal
145927 eV = 5.5763840458562E-15 cal
35111 eV = 1.3417148316217E-15 cal
97650 eV = 3.7315500358252E-15 cal
309 eV = 1.1807977071889E-17 cal
154210 eV = 5.8929066157153E-15 cal
1249 eV = 4.7728684021973E-17 cal
141697 eV = 5.4147408645808E-15 cal
70584 eV = 2.697262956771E-15 cal
204356 eV = 7.8091616909482E-15 cal
3460 eV = 1.3221877239073E-16 cal
133194 eV = 5.0898113207547E-15 cal
50361 eV = 1.9244709816097E-15 cal
247030 eV = 9.4398853594459E-15 cal
148827 eV = 5.687203248149E-15 cal
20016 eV = 7.6488177692859E-16 cal
900 eV = 3.4392166228803E-17 cal
4138 eV = 1.5812753761643E-16 cal
79842 eV = 3.0510437067112E-15 cal
8439 eV = 3.2248387867208E-16 cal
9 eV = 3.4392166228803E-19 cal
186500 eV = 7.1268211129687E-15 cal
55040 eV = 2.1032720324815E-15 cal
31906 eV = 1.2192405063291E-15 cal
126361 eV = 4.828698352042E-15 cal
134278 eV = 5.1312347743014E-15 cal
190417 eV = 7.2765034631001E-15 cal
120040 eV = 4.5871507045617E-15 cal
134072 eV = 5.1233627895868E-15 cal
76.52 eV = 2.9240983998089E-18 cal
46470 eV = 1.7757821829472E-15 cal
24525 eV = 9.3718652973489E-16 cal
122168 eV = 4.6684690709338E-15 cal
134868 eV = 5.1537807499403E-15 cal
24900 eV = 9.515165989969E-16 cal
3760 eV = 1.4368282780033E-16 cal
2026 eV = 7.742058753284E-17 cal
10791 eV = 4.1236207308335E-16 cal
157278 eV = 6.0101456890375E-15 cal
109000 eV = 4.1652734654884E-15 cal
156378 eV = 5.9757535228087E-15 cal
140027 eV = 5.3509242894674E-15 cal
8626 eV = 3.2962980654406E-16 cal
41575 eV = 1.5887270121806E-15 cal
200328 eV = 7.6552376403153E-15 cal
122208 eV = 4.6699976116551E-15 cal
2230 eV = 8.5216145211369E-17 cal
35173 eV = 1.3440840697397E-15 cal
122.168 eV = 4.6684690709338E-18 cal
253490 eV = 9.6867446859326E-15 cal
35720 eV = 1.3649868641032E-15 cal
4232 eV = 1.6171960831144E-16 cal
100449 eV = 3.8385096727968E-15 cal
114665 eV = 4.3817530451397E-15 cal
6555 eV = 2.5048961069979E-16 cal
20145 eV = 7.6981132075472E-16 cal
306 eV = 1.1693336517793E-17 cal
20102 eV = 7.6816813947934E-16 cal
123130 eV = 4.7052304752806E-15 cal
98707 eV = 3.771941724385E-15 cal
223 eV = 8.5216145211369E-18 cal
69936 eV = 2.6725005970862E-15 cal
4900 eV = 1.8724623835682E-16 cal
1.75 eV = 6.6873656556007E-20 cal
53413 eV = 2.0410986386434E-15 cal
166778 eV = 6.3731741103415E-15 cal
154336 eV = 5.8977215189873E-15 cal
67036 eV = 2.5616813947934E-15 cal
106421 eV = 4.0667208024839E-15 cal
255000 eV = 9.744447098161E-15 cal
103582 eV = 3.958232624791E-15 cal
6.06 eV = 2.3157391927394E-19 cal
10219 eV = 3.9050394076905E-16 cal
147827 eV = 5.648989730117E-15 cal
23431 eV = 8.9538094100788E-16 cal
72138 eV = 2.7566467637927E-15 cal
161263 eV = 6.162426558395E-15 cal
5.01 eV = 1.9144972534034E-19 cal
11327 eV = 4.3284451874851E-16 cal
3988 eV = 1.5239550991163E-16 cal
17000 eV = 6.4962980654406E-16 cal
164678 eV = 6.2929257224743E-15 cal
285 eV = 1.0890852639121E-17 cal
18455 eV = 7.0523047528063E-16 cal
90627 eV = 3.4631764986864E-15 cal