1 Electron Volt to Calories (1 eV to cal)

Convert 1 Electron Volt to Calories (eV to cal) with our conversion calculator and conversion tables. To convert 1 eV to cal use direct conversion formula below.
1 eV = 3.8213518032004E-20 cal.
You also can convert 1 Electron Volt to other Energy (popular) units.

1 ELECTRON VOLT

=

3.8213518032004E-20 CALORIES

Direct conversion formula: 1 Electron Volt * 2.616875E+19 = 1 Calories

Opposite conversion: 1 Calories to Electron Volt

Check out conversion of 1 eV to most popular energy units:

1 eV to Joules
1 eV to Foot-Pound
1 eV to Inch-Pound
1 eV to BTU
1 eV to Erg

Conversion table: Electron Volt to Calories

ELECTRON VOLT   CALORIES
1 = 3.8213518032004E-20
2 = 7.6427036064008E-20
3 = 1.1464055409601E-19
4 = 1.5285407212802E-19
5 = 1.9106759016002E-19
7 = 2.6749462622403E-19
8 = 3.0570814425603E-19
9 = 3.4392166228803E-19
10 = 3.8213518032004E-19
CALORIES   ELECTRON VOLT
1 = 2.616875E+19
2 = 5.23375E+19
3 = 7.850625E+19
4 = 1.04675E+20
5 = 1.3084375E+20
7 = 1.8318125E+20
8 = 2.0935E+20
9 = 2.3551875E+20
10 = 2.616875E+20

Nearest numbers for 1 Electron Volt

ELECTRON VOLT   CALORIES
1.24 eV = 4.7384762359685E-20 cal
1.5 eV = 5.7320277048006E-20 cal
1.54 eV = 5.8848817769286E-20 cal
1.67 eV = 6.3816575113446E-20 cal
1.75 eV = 6.6873656556007E-20 cal
2.3 eV = 8.7891091473609E-20 cal
3.16 eV = 1.2075471698113E-19 cal
3.36 eV = 1.2839742058753E-19 cal
4.52 eV = 1.7272510150466E-19 cal
4.56 eV = 1.7425364222594E-19 cal
4.64 eV = 1.773107236685E-19 cal
5.01 eV = 1.9144972534034E-19 cal
5.12 eV = 1.9565321232386E-19 cal
6.06 eV = 2.3157391927394E-19 cal
9 eV = 3.4392166228803E-19 cal
9.14 eV = 3.4927155481251E-19 cal
12.22 eV = 4.6696919035109E-19 cal
12.3 eV = 4.7002627179365E-19 cal
13.06 eV = 4.9906854549797E-19 cal
13.6 eV = 5.1970384523525E-19 cal

Latest conversions Electron Volt to Calories

ELECTRON VOLT   CALORIES
347100 eV = 1.3263912108909E-14 cal
6.06 eV = 2.3157391927394E-19 cal
165278 eV = 6.3158538332935E-15 cal
141697 eV = 5.4147408645808E-15 cal
185927 eV = 7.1049247671364E-15 cal
24900 eV = 9.515165989969E-16 cal
186500 eV = 7.1268211129687E-15 cal
309 eV = 1.1807977071889E-17 cal
1249 eV = 4.7728684021973E-17 cal
121813 eV = 4.6549032720325E-15 cal
3988 eV = 1.5239550991163E-16 cal
4138 eV = 1.5812753761643E-16 cal
53413 eV = 2.0410986386434E-15 cal
179231 eV = 6.8490470503941E-15 cal
63521 eV = 2.4273608789109E-15 cal
144168 eV = 5.5091664676379E-15 cal
59.2 eV = 2.2622402674946E-18 cal
1.5 eV = 5.7320277048006E-20 cal
81715 eV = 3.1226176259852E-15 cal
35996 eV = 1.37553379508E-15 cal
12184 eV = 4.6559350370193E-16 cal
253490 eV = 9.6867446859326E-15 cal
27601 eV = 1.0547313112013E-15 cal
109000 eV = 4.1652734654884E-15 cal
5.12 eV = 1.9565321232386E-19 cal
97755 eV = 3.7355624552185E-15 cal
123130 eV = 4.7052304752806E-15 cal
57541 eV = 2.1988440410795E-15 cal
1967 eV = 7.5165989968951E-17 cal
800000 eV = 3.0570814425603E-14 cal
186000 eV = 7.1077143539527E-15 cal
255000 eV = 9.744447098161E-15 cal
223 eV = 8.5216145211369E-18 cal
7060 eV = 2.6978743730595E-16 cal
146578 eV = 5.6012610460951E-15 cal
11462 eV = 4.3800334368283E-16 cal
47741 eV = 1.8243515643659E-15 cal
103582 eV = 3.958232624791E-15 cal
4160 eV = 1.5896823501314E-16 cal
21.21 eV = 8.105087174588E-19 cal
134624 eV = 5.1444566515405E-15 cal
35173 eV = 1.3440840697397E-15 cal
4840 eV = 1.849534272749E-16 cal
196229 eV = 7.4986004299021E-15 cal
7200 eV = 2.7513732983043E-16 cal
4.56 eV = 1.7425364222594E-19 cal
20349 eV = 7.7760687843325E-16 cal
190417 eV = 7.2765034631001E-15 cal
8439 eV = 3.2248387867208E-16 cal
125578 eV = 4.798777167423E-15 cal
108956 eV = 4.163592070695E-15 cal
149827 eV = 5.725416766181E-15 cal
164678 eV = 6.2929257224743E-15 cal
7204 eV = 2.7529018390256E-16 cal
6447 eV = 2.4636255075233E-16 cal
306 eV = 1.1693336517793E-17 cal
41575 eV = 1.5887270121806E-15 cal
625.17 eV = 2.3889945068068E-17 cal
80618 eV = 3.0806973967041E-15 cal
511000 eV = 1.9527107714354E-14 cal
4850 eV = 1.8533556245522E-16 cal
79842 eV = 3.0510437067112E-15 cal
106708 eV = 4.0776880821591E-15 cal
78400 eV = 2.9959398137091E-15 cal
9049 eV = 3.457941246716E-16 cal
144.7 eV = 5.529496059231E-18 cal
267 eV = 1.0203009314545E-17 cal
103555 eV = 3.9572008598042E-15 cal
29087 eV = 1.1115165989969E-15 cal
186586 eV = 7.1301074755195E-15 cal
197.3 eV = 7.5395271077144E-18 cal
12.22 eV = 4.6696919035109E-19 cal
31906 eV = 1.2192405063291E-15 cal
50320 eV = 1.9229042273704E-15 cal
70184 eV = 2.6819775495582E-15 cal
100449 eV = 3.8385096727968E-15 cal
139127 eV = 5.3165321232386E-15 cal
204356 eV = 7.8091616909482E-15 cal
380000 eV = 1.4521136852161E-14 cal
200016 eV = 7.6433150226893E-15 cal
3760 eV = 1.4368282780033E-16 cal
20473 eV = 7.8234535466921E-16 cal
80965 eV = 3.0939574874612E-15 cal
114665 eV = 4.3817530451397E-15 cal
10219 eV = 3.9050394076905E-16 cal
98707 eV = 3.771941724385E-15 cal
40048 eV = 1.5303749701457E-15 cal
72138 eV = 2.7566467637927E-15 cal
5.01 eV = 1.9144972534034E-19 cal
157278 eV = 6.0101456890375E-15 cal
20145 eV = 7.6981132075472E-16 cal
134072 eV = 5.1233627895868E-15 cal
110751 eV = 4.2321853355625E-15 cal
55040 eV = 2.1032720324815E-15 cal
27506 eV = 1.0511010269883E-15 cal
37120 eV = 1.418485789348E-15 cal
50361 eV = 1.9244709816097E-15 cal
35720 eV = 1.3649868641032E-15 cal
134278 eV = 5.1312347743014E-15 cal
75348 eV = 2.8793121566754E-15 cal