1 Electron Volt to Calories (1 eV to cal)

Convert 1 Electron Volt to Calories (eV to cal) with our conversion calculator and conversion tables. To convert 1 eV to cal use direct conversion formula below.
1 eV = 3.8213518032004E-20 cal.
You also can convert 1 Electron Volt to other Energy (popular) units.

1 ELECTRON VOLT

=

3.8213518032004E-20 CALORIES

Direct conversion formula: 1 Electron Volt * 2.616875E+19 = 1 Calories

Opposite conversion: 1 Calories to Electron Volt

Check out conversion of 1 eV to most popular energy units:

1 eV to Joules
1 eV to Foot-Pound
1 eV to Inch-Pound
1 eV to BTU
1 eV to Erg

Conversion table: Electron Volt to Calories

ELECTRON VOLT   CALORIES
1 = 3.8213518032004E-20
2 = 7.6427036064008E-20
3 = 1.1464055409601E-19
4 = 1.5285407212802E-19
5 = 1.9106759016002E-19
7 = 2.6749462622403E-19
8 = 3.0570814425603E-19
9 = 3.4392166228803E-19
10 = 3.8213518032004E-19
CALORIES   ELECTRON VOLT
1 = 2.616875E+19
2 = 5.23375E+19
3 = 7.850625E+19
4 = 1.04675E+20
5 = 1.3084375E+20
7 = 1.8318125E+20
8 = 2.0935E+20
9 = 2.3551875E+20
10 = 2.616875E+20

Nearest numbers for 1 Electron Volt

ELECTRON VOLT   CALORIES
1.24 eV = 4.7384762359685E-20 cal
1.5 eV = 5.7320277048006E-20 cal
1.54 eV = 5.8848817769286E-20 cal
1.67 eV = 6.3816575113446E-20 cal
1.75 eV = 6.6873656556007E-20 cal
2.3 eV = 8.7891091473609E-20 cal
3.16 eV = 1.2075471698113E-19 cal
3.36 eV = 1.2839742058753E-19 cal
4.52 eV = 1.7272510150466E-19 cal
4.56 eV = 1.7425364222594E-19 cal
4.64 eV = 1.773107236685E-19 cal
5.01 eV = 1.9144972534034E-19 cal
5.12 eV = 1.9565321232386E-19 cal
6.06 eV = 2.3157391927394E-19 cal
9 eV = 3.4392166228803E-19 cal
9.14 eV = 3.4927155481251E-19 cal
12.22 eV = 4.6696919035109E-19 cal
12.3 eV = 4.7002627179365E-19 cal
13.06 eV = 4.9906854549797E-19 cal
13.6 eV = 5.1970384523525E-19 cal

Latest conversions Electron Volt to Calories

ELECTRON VOLT   CALORIES
18455 eV = 7.0523047528063E-16 cal
125578 eV = 4.798777167423E-15 cal
10219 eV = 3.9050394076905E-16 cal
275648 eV = 1.0533479818486E-14 cal
1249 eV = 4.7728684021973E-17 cal
75348 eV = 2.8793121566754E-15 cal
103582 eV = 3.958232624791E-15 cal
144168 eV = 5.5091664676379E-15 cal
154210 eV = 5.8929066157153E-15 cal
198230 eV = 7.5750656794841E-15 cal
149827 eV = 5.725416766181E-15 cal
31906 eV = 1.2192405063291E-15 cal
4160 eV = 1.5896823501314E-16 cal
147827 eV = 5.648989730117E-15 cal
7200 eV = 2.7513732983043E-16 cal
110751 eV = 4.2321853355625E-15 cal
3988 eV = 1.5239550991163E-16 cal
81715 eV = 3.1226176259852E-15 cal
57541 eV = 2.1988440410795E-15 cal
140027 eV = 5.3509242894674E-15 cal
5.12 eV = 1.9565321232386E-19 cal
67036 eV = 2.5616813947934E-15 cal
195000 eV = 7.4516360162407E-15 cal
3.36 eV = 1.2839742058753E-19 cal
162.06 eV = 6.1928827322665E-18 cal
7204 eV = 2.7529018390256E-16 cal
109000 eV = 4.1652734654884E-15 cal
880000 eV = 3.3627895868163E-14 cal
150706 eV = 5.7590064485312E-15 cal
50361 eV = 1.9244709816097E-15 cal
35996 eV = 1.37553379508E-15 cal
29087 eV = 1.1115165989969E-15 cal
1.75 eV = 6.6873656556007E-20 cal
1357 eV = 5.1855743969429E-17 cal
6453 eV = 2.4659183186052E-16 cal
165111 eV = 6.3094721757822E-15 cal
340.52 eV = 1.3012467160258E-17 cal
625.17 eV = 2.3889945068068E-17 cal
154336 eV = 5.8977215189873E-15 cal
309 eV = 1.1807977071889E-17 cal
156378 eV = 5.9757535228087E-15 cal
3328 eV = 1.2717458801051E-16 cal
120040 eV = 4.5871507045617E-15 cal
106708 eV = 4.0776880821591E-15 cal
9 eV = 3.4392166228803E-19 cal
800000 eV = 3.0570814425603E-14 cal
134149 eV = 5.1263052304753E-15 cal
20015 eV = 7.6484356341056E-16 cal
100449 eV = 3.8385096727968E-15 cal
7781 eV = 2.9733938380702E-16 cal
480000 eV = 1.8342488655362E-14 cal
268930 eV = 1.0276761404347E-14 cal
186500 eV = 7.1268211129687E-15 cal
15788 eV = 6.0331502268928E-16 cal
55040 eV = 2.1032720324815E-15 cal
72138 eV = 2.7566467637927E-15 cal
4232 eV = 1.6171960831144E-16 cal
1.5 eV = 5.7320277048006E-20 cal
97755 eV = 3.7355624552185E-15 cal
4900 eV = 1.8724623835682E-16 cal
35111 eV = 1.3417148316217E-15 cal
133231 eV = 5.0912252209219E-15 cal
7060 eV = 2.6978743730595E-16 cal
5.01 eV = 1.9144972534034E-19 cal
27506 eV = 1.0511010269883E-15 cal
900 eV = 3.4392166228803E-17 cal
97650 eV = 3.7315500358252E-15 cal
134278 eV = 5.1312347743014E-15 cal
103388 eV = 3.9508192022928E-15 cal
118641 eV = 4.533689992835E-15 cal
3760 eV = 1.4368282780033E-16 cal
53413 eV = 2.0410986386434E-15 cal
61308 eV = 2.3427943635061E-15 cal
4.56 eV = 1.7425364222594E-19 cal
10791 eV = 4.1236207308335E-16 cal
164678 eV = 6.2929257224743E-15 cal
69936 eV = 2.6725005970862E-15 cal
100900 eV = 3.8557439694292E-15 cal
144.7 eV = 5.529496059231E-18 cal
141697 eV = 5.4147408645808E-15 cal
76.52 eV = 2.9240983998089E-18 cal
165278 eV = 6.3158538332935E-15 cal
203950 eV = 7.7936470026272E-15 cal
126361 eV = 4.828698352042E-15 cal
186000 eV = 7.1077143539527E-15 cal
306 eV = 1.1693336517793E-17 cal
3528 eV = 1.3481729161691E-16 cal
1242 eV = 4.7461189395749E-17 cal
161263 eV = 6.162426558395E-15 cal
35173 eV = 1.3440840697397E-15 cal
106871 eV = 4.0839168855983E-15 cal
21.21 eV = 8.105087174588E-19 cal
32439 eV = 1.2396083114402E-15 cal
285 eV = 1.0890852639121E-17 cal
40048 eV = 1.5303749701457E-15 cal
141765 eV = 5.417339383807E-15 cal
173904 eV = 6.6454836398376E-15 cal
103555 eV = 3.9572008598042E-15 cal
148827 eV = 5.687203248149E-15 cal
4138 eV = 1.5812753761643E-16 cal